Activitats Curs 2019/20

Cada any renovem les nostres activitats en funció de la demanda de les mateixes. La nostra intenció, és anar millorant en benefici dels nostres alumnes. 

Tot i que les activitats principals són el futbol sala, el bàsquet i el voleibol, es vol obrir a altres activitats, acollint el tennis taula i altres modalitats esportives que puguin sorgir en un futur.

Oferta d'activitats:

- Fútbol Sala

- Voleibol

- Bàsquet

- Capoeira

- Escacs

- Teatre en català

- Teatre en anglès

- Teatre en francès

- Anglès Oral

- Tennis Taula

*Totes les activitats estan supeditades a un mínim d’inscrits perquè es puguin dur a terme.

Informació: 

Totes les activitats estan coordinades pel Departament d’activitats esportives extraescolars.

 

COM ES FA EL PAGAMENT?

Pagament per domiciliació bancària

L’import de l’activitat o activitats es farà efectiu per domiciliació bancària en TRES pagaments, la primera quinzena d’octubre, primera quinzena de gener i d’abril.

 

 

Baixa en l’activitat

La baixa suposa la pèrdua de l’import del trimestre en què es dóna de baixa.

Totes les baixes s’hauran de comunicar via correu abans del començament del trimestre en què se sol·liciti la baixa.

L’equip tècnic es reserva el dret de donar de baixa aquells alumnes que no respectin les normes o les instruccions dels responsables de les activitats, i no dóna dret a la devolució de l’import.

© 2015 AEE Menéndez y Pelayo   Telf. 93 200 27 55