top of page

Activitats 2023/24

Oferta d'activitats:

Fútbol Sala: Competició Lliga Escolar CEEB

 • Preinfantil Mixte: Nascuts l’any 2011

 • Infantil Mixte: Nascuts l’any 2010

 • Cadet Mixte: Nascuts l’any 2008-2009

 • Juvenil Femení i Masculí: Nascuts l’any 2006-2007

 • Junior Femení i Masculí: Nascuts l’any 2003-04-05

 • Lliga Jove Femení i Masculí: Nascuts des de l’any 1993 fins 2002

Voleibol: Competició Lliga Escolar CEEB

 • Preinfantil Mixte: Nascuts l’any 2011

 • Infantil Mixte: Nascuts l’any 2010

 • Cadet Mixte: Nascuts l’any 2008-2009

 • Juvenil Femení i Masculí: Nascuts l’any 2006-2007

 • Junior Femení i Masculí: Nascuts l’any 2003-04-05

 • Lliga Jove Femení i Masculí: Nascuts des de l’any 1993 fins 2002

Bàsquet: Competició Lliga Escolar CEEB

 • Preinfantil Mixte: Nascuts l’any 2011

 • Infantil Mixte: Nascuts l’any 2010

 • Cadet Mixte: Nascuts l’any 2008-2009

 • Juvenil Femení i Masculí: Nascuts l’any 2006-2007

Teatre en català

Dirigit a: alumnes de 1er, 2n i 3r d'ESO 

Teatre en anglès

Dirigit a: alumnes de 1er, 2n i 3r d'ESO 

Anglès Oral

Dirigit a: alumnes d'ESO 

Tennis Taula

Dirigit a: alumnes de 1er i 2n d'ESO

Horari: Dilluns de 17:30h a 18:30h 

*Totes les activitats estan supeditades a un mínim d’inscrits perquè es puguin dur a terme.

Informació: 

Totes les activitats estan coordinades pel Departament d’activitats esportives extraescolars.

COM ES FA EL PAGAMENT?

Pagament per domiciliació bancària

L’import de l’activitat o activitats es farà efectiu per domiciliació bancària a principis de cada mes (de setembre a juny).

La devolució d'un rebut implicarà un recàrrec igual al recàrrec de l'entitat bancària.

 

MATRÍCULA

Una vegada feta la inscripció, rebreu un correu amb les dades bancàries i podreu realitzar el pagament.

La matrícula és per a tothom i es fa per transferència bancària. Serveix per reservar la plaça a l'activitat desitjada i no es considerarà inscrit/a fins que s'aboni aquesta quota.  

La  matrícula varia en funció de la categoria a la qual es pertany:

Alumnes que ja han format part de l'AEE: 30€

Nous alumnes: 50€

Activitats de Teatre i Anglès: 30€

QUOTES Futbol Sala, Voleibol i Bàsquet aprovades a l'assemblea general:

CEEB: 42€ mensuals

Federat Futbol Sala: 47€ mensuals

Tennis Taula: 45€ trimestrals

Teatre en Català: 34€ mensuals

Anglès Oral: 54€ mensuals

Teatre en Anglès: 51€ mensuals

ROBA ESPORTIVA:

La roba esportiva necessària per formar part de l’AEE, la podreu demanar al realitzar la inscripció. 

Durant el mes de novembre domiciliarem un rebut amb l'import de l'equipació.

Baixa en l’activitat

Les baixes s’hauran de comunicar via correu abans del començament del mes en què se sol·liciti la baixa. Si no fos així, es facturarà el proper mes.

L’equip tècnic es reserva el dret de donar de baixa aquells alumnes que no respectin les normes o les instruccions dels responsables de les activitats, i no dóna dret a la devolució de l’import.

bottom of page