top of page

Activitats 2022/23

Oferta d'activitats:

Fútbol Sala: Competició Lliga Escolar CEEB

 • Preinfantil Mixte: Nascuts l’any 2010

 • Infantil Mixte: Nascuts l’any 2009

 • Cadet Mixte: Nascuts l’any 2007-2008

 • Juvenil Femení i Masculí: Nascuts l’any 2005-2006

 • Junior Femení i Masculí: Nascuts l’any 2002-03-04

 • Lliga Jove Femení i Masculí: Nascuts des de l’any 1992 fins 2001

Voleibol: Competició Lliga Escolar CEEB

 • Preinfantil Mixte: Nascuts  l’any 2010

 • Infantil Mixte: Nascuts l’any 2009

 • Cadet Mixte: Nascuts l’any 2007-2008

 • Juvenil Femení i Masculí: Nascuts l’any 2005-2006

 • Junior Femení i Masculí: Nascuts l’any 2002-03-04

 • Lliga Jove Femení i Masculí: Nascuts des de l’any 1992 fins 2001

Bàsquet: Competició Lliga Escolar CEEB

 • Preinfantil Mixte: Nascuts  l’any 2010

 • Infantil Mixte: Nascuts l’any 2009

 • Cadet Mixte: Nascuts l’any 2007-2008

 • Juvenil Femení i Masculí: Nascuts l’any 2005-2006

Teatre en català

Dirigit a: alumnes de 1er, 2n i 3r d'ESO 

Teatre en anglès

Dirigit a: alumnes de 1er, 2n i 3r d'ESO 

Anglès Oral

Dirigit a: alumnes d'ESO 

Tennis Taula

Dirigit a: alumnes de 1er i 2n d'ESO

Horari: Dilluns de 17:30h a 18:30h 

*Totes les activitats estan supeditades a un mínim d’inscrits perquè es puguin dur a terme.

Informació: 

Totes les activitats estan coordinades pel Departament d’activitats esportives extraescolars.

COM ES FA EL PAGAMENT?

Pagament per domiciliació bancària

L’import de l’activitat o activitats es farà efectiu per domiciliació bancària en TRES pagaments, la primera quinzena d’octubre, primera quinzena de gener i d’abril.

La devolució d'un rebut implicarà un recàrrec igual al recàrrec de l'entitat bancària.

 

MATRÍCULA

Una vegada feta la inscripció, rebreu un correu amb les dades bancàries i podreu realitzar el pagament.

La matrícula és per a tothom i es fa per transferència bancària. Serveix per reservar la plaça a l'activitat desitjada i no es considerarà inscrit/a fins que s'aboni aquesta quota.  

La  matrícula varia en funció de la categoria a la qual es pertany:

Alumnes que ja han format part de l'AEE: 30€

Nous alumnes: 50€

Activitats de Teatre i Anglès: 30€

QUOTES Futbol Sala, Voleibol i Bàsquet aprovades a l'assemblea general:

CEEB: 120€ trimestrals

Federat Futbol Sala: 140€ trimestrals

Tennis Taula: 45€ trimestrals

Teatre en Català: 98€ trimestrals

Anglès Oral: 156€ trimestrals

Teatre en Anglès: 148€ trimestrals

ROBA ESPORTIVA:

La  roba esportiva necessària per formar part de l’AEE, la podreu demanar al realitzar la inscripció. 

Durant el mes de desembre domiciliarem un rebut amb l'import de l'equipació.

Baixa en l’activitat

Les baixes s’hauran de comunicar via correu abans del començament del trimestre en què se sol·liciti la baixa. Si no fos així, es facturarà el proper trimestre.

L’equip tècnic es reserva el dret de donar de baixa aquells alumnes que no respectin les normes o les instruccions dels responsables de les activitats, i no dóna dret a la devolució de l’import.

bottom of page