Activitats Curs 2020/21

Cada any renovem les nostres activitats en funció de la demanda de les mateixes. La nostra intenció, és anar millorant en benefici dels nostres alumnes. 

Tot i que les activitats principals són el futbol sala, el bàsquet i el voleibol, es vol obrir a altres activitats, acollint el tennis taula, ballet clàssic i altres modalitats esportives que puguin sorgir en un futur.

Oferta d'activitats:

- Fútbol Sala

- Voleibol

- Bàsquet

- Tennis Taula

- Teatre en català

- Teatre en anglès

- Anglès Oral

- Ballet Clàssic

*Totes les activitats estan supeditades a un mínim d’inscrits perquè es puguin dur a terme.

Informació: 

Totes les activitats estan coordinades pel Departament d’activitats esportives extraescolars.

 

COM ES FA EL PAGAMENT?

Pagament per domiciliació bancària

L’import de l’activitat o activitats es farà efectiu per domiciliació bancària en TRES pagaments, la primera quinzena d’octubre, primera quinzena de gener i d’abril.

La devolució d'un rebut implicarà un recàrrec igual al recàrrec de l'entitat bancària.

 

 

Baixa en l’activitat

Les baixes s’hauran de comunicar via correu abans del començament del trimestre en què se sol·liciti la baixa. Si no fos així, es facturarà el proper trimestre.

L’equip tècnic es reserva el dret de donar de baixa aquells alumnes que no respectin les normes o les instruccions dels responsables de les activitats, i no dóna dret a la devolució de l’import.

© 2020 AEE Menéndez y Pelayo   Telf. 93 200 27 55